Calendrier

Perpinyà / Rencontre et dédicace avec Joan-Francesc Castex-Ey - Llibreria Catalana

x

Presentació de la primera novel·la de Joan-Francesc Castex-Ey El trencament

Dijous 28 de juny a les 6 i mitja de la tarda,
Joan-Francesc Castex-Ey conversarà de la seua primera novel·la El trencament
amb la professora de literatura Miquela Valls.

eltrencament

Lieu : Llibreria Catalana

Retour