Pau, Treva i Mil·lenari. La Catalogne du Xe au XXe siècle

18,00

OUVRAGE COLLECTIF SOUS LA DIRECTION DE JOAN PEYTAVÍ DEIXONA avec les contributions de Michel Zimmermann, Aymat Catafau, Josep Moran i Ocerinjàuregui, Robert Vinas, Gener Gonzalvo i Bou, Éliane Thibaut-Comelade, Rodrigue Tréton, Frédéric Vivas, Michel Adroher, Jean-Luc Antoniazzi, Daniel Pujol.

272 p.

16 cm x 24 cm

Date de parution : Octobre 2010

UGS : 9782849741160 Catégorie : Étiquette :

Toulouges a toujours eu pour vocation et dessein de diffuser la culture et l’identité catalanes à tous les habitants de ces régions du Nord de la Catalogne et au-delà.
En 2008, à l’occasion du millénaire de l’abbatiat d’Oliba à Cuixà, la ville de Toulouges, le lieu où plus tard il choisira de lancer la Trêve de Dieu, a organisée un cycle de 17 conférences sur ce parcours multiséculaire de la catalanité. À travers ce recueil d’articles et de conférences, la ville a voulu garder trace de ce chemin partagé, qui a été un espace de mémoire mais aussi de création, de recherche et comment ne pas le dire dans notre cadre de réflexion, de liberté. Les conférenciers-auteurs ont d’ailleurs eu cette possibilité de rédiger un texte personnel, produit de leur intervention publique, de leur recherche du moment ou d’une digression scientifique, en toute liberté. Dans un souci de découverte et de partage de l’histoire catalane entre le Xe et le XXe siècle, Oliba en a été l’élément fondateur et l’argument comme il en a été aussi le fil conducteur. Car ici, il s’est agi de faire connaître la Paix et la Trêve de Dieu, ” née ” il y a mille ans à quelques mètres de notre lieu de rencontre mais aussi de faire passer l’idée de paix et de liberté. Les auteurs de ces pages sont des chercheurs du monde catalan, des connaisseurs de la civilisation catalane dans tous ses domaines, histoire, histoire de l’art, sociologie, littérature, ethnologie, traditions populaires, gastronomie pour faire connaître le parcours millénaire de cette terre. Ce sont des passionnés…

Toluges sempre ha demostrat la seua vocació i el seu objectiu de difondre la cultura i la identitat catalanes a tots els habitants d’aquestes comarques del Nord de Catalunya i més enllà.
El 2008, arran del millenari de l’abadiat d’Oliba a Cuixà, la vila de Toluges va organitzar un cicle de 17 conferències sobre aquest recorregut multisecular de la catalanitat. Amb aquest recull d’articles i conferències, la vila ha volgut conservar la petjada del cami compartit, que ha estat un espai de memòria però també de creació, de recerca i com no dir-ho en aquest marc de reflexió, de llibertat. Els conferenciants-autors han tingut per tant aquesta possibilitat de redactar un text personal, producte de la seua intervenciò pública, de la seua investigaciò del moment o d’una digressió científica, en tota llibertat.
Amb la voluntat de descobrir i compartir la història catalana entre els segles X i XX, Oliba n’ha estat l’element fundador i l’argument tant com n’ha estat el fil conductor. Perquè aquí, s’ha tractat de fer conèixer la Pau i Treva de Déu, « nascuda » fa mil anys a pocs metres del nostre Iloc de trobada com també de proporciona la idea de pau i de llibertat. Els autors d’aqueixes pàgines sòn investigadors del mòn català, coneixedors de la civilització catalana en tots els seul àmbits, història, història de l’art, sociologia, literatura, etnologia, tradicions populars, gastronomia per fer saber el recorregut d’aquesta terra. Sòn uns apassionats…