,

Josep Sebastià Pons – Poeta de la Catalanitat essencial

15,00

Edició de Josep Puig-Pla i Jaume Vellvehí i Altimira
Proemi de Carles Duarte i Montserrat / Pròleg d’August Bover i Font

202 pages

Format : 14 x 22 cm

Date de parution : Avril 2023

Josep Sebastià Pons, poeta de la Catalanitat essencial és un assaig inèdit de l’Esteve Albert, premiat al 1983 amb el Premi literari Vila de Perpinyà i fins ara no publicat que Josep Puig-Pla i Jaume Vellvehí i Altimira ens posen a l’abast gràcies a la seva recerca arxivística.
Esteve Albert ens proposa un magnífic retrat literari de Josep Sebastià Pons, el poeta d’Illa, i al capdavall un retrat del Rosselló mateix en aquesta època de la Renaixença nord-catalana (1910-1930).
Per Pons, com per Albert és en el fons popular de la literatura oral que es forja la llengua i es construeix la literatura culta.
Resseguint l’obra de Josep Sebastià Pons, Esteve Albert ens permet descobrir les imbricacions entre la vida personal del poeta i la seva poesia, els seus lligams amb els poetes del sud i el seu mestratge sobre la nova poesia occitana.
Els annexos permeten entendre la feina de l’Esteve Albert per difondre i defensar l’obra de Josep Sebastià Pons, amb homenatges, converses amb Simona Gay (germana del poeta), prolègs d’edicions, fotografies.

Publicar aquest text és continuar a mantenir vives la memòria, la coneixença, l’estudi de l’obra de Josep Sebastià Pons i del seu entorn.

*********

Josep Sebastià Pons, poeta de la Catalanitat essencial est un essai d’Esteve Albert, récompensé en 1983 par le Prix littéraire de la Ville de Perpignan et jusqu’à présent inédit que Josep Puig-Pla et Jaume Vellvehí et Altimira mettent à notre disposition grâce à leurs recherches archivistiques.
Esteve Albert nous offre un magnifique portrait littéraire de Josep Sebastià Pons, le poète d’Ille sur Têt et finalement un portrait du Roussillon en cette période de la Renaixença nord-catalane (1910-1930).
Pour Pons, comme pour Albert, c’est dans le fond populaire de la littérature orale que se forge le langage et que se construit la littérature érudite.
Retraçant l’œuvre de Josep Sebastià Pons, Esteve Albert nous fait découvrir les imbrications entre la vie personnelle du poète et sa poésie, ses liens avec les poètes du sud et sa maîtrise de la nouvelle poésie occitane.

Les annexes permettent de comprendre le travail d’Esteve Albert pour diffuser et défendre l’œuvre de Josep Sebastià Pons, avec des hommages, des conversations avec Simona Gay (la sœur du poète), des prologues aux éditions, des photographies.

Publier ce texte, c’est continuer à entretenir la mémoire, la connaissance, l’étude de l’œuvre de Josep Sebastià Pons et de son environnement.

Extrait de l’ouvrage :
Fragment de text – Josep Sebastià Pons – poeta de la catalanitat essencial 1